bilinçli olarak

adv. consciously
* * *
consciously

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bellek — is., ği, ruh b. 1) Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin Böylelerini dinlediğimizde, belleğimizde sözleri, hiç mi hiç, kalmaz. S. Birsel 2) bl. Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • emek — is., ği 1) Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü Ücret emeğin karşılığıdır. Anayasa 2) Uzun ve yorucu, özenli çalışma Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir. H. C. Yalçın 3) top. b. İnsanın bilinçli olarak belli bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tam algı — is., fel. Bir tasarın veya algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güdü — is. 1) Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır. Ç. Altan 2) Bir etkinlik veya işin gizli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baltalama — is. 1) Baltalamak işi 2) mec. Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baltalamak — i 1) Balta ile kesmek 2) mec. Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dış çevre — is., ruh b. Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • manipülatör — is., Fr. manipulateur 1) Manipleyi kullanan kimse 2) Maniple 3) sf. İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde bilinçli ve amaçlı olarak etkileyen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • suçluluk duygusu — is., ruh b. Kişinin ahlaki, dinî kuralları çiğnediğini sezmesi sonucu bilinçli veya bilinçsiz olarak kapıldığı ve kendisiyle ilgili değer yargılarını sarsan duygu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.